Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Trường hợp không thể cung cấp hoặc giao hàng cho Khách hàng với bất kỳ lý do nào, Royal Wine có trách nhiệm phải nhanh chóng thông báo việc hủy đơn hàng và lý do cho khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hàng.

Nếu Royal Wine​​ đã nhận tiền của Khách hàng trước đó thì sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin tài khoản của khách hàng.

Khách hàng có thể tự hủy đơn hàng trong tài khoản hoặc yêu cầu hủy đơn hàng trong trường hợp Royal Win chưa thực hiện xác nhận đơn đặt bàn.

Chính sách đổi trả hàng đã mua

Quý khách hàng có thể thực hiện đổi – trả hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng cho các sản phẩm đặt mua tại Royal Wine. Các sản phẩm thực hiện đổi phải là sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng và còn nguyên tem, mác, nguyên đai kiện ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển). Ngoài ra, để thực hiện đổi trả, khách hàng phải còn giữ hóa đơn mua hàng tại Royal Wine.

Royal Wine​ sẽ thực hiện các bước tiếp theo để kiểm tra chất lượng sản phẩm và tiến hành đổi hàng theo yêu cầu của Quý khách theo quy định.